New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 


กศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอแม่ทะลงนามถวายพระพรกศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การแปรรูปเนื้อปลา จำนวน 20 ชั่วโมงกศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางกศน.อำเภอแม่ทะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดากศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมงานการสัมมนาและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาในสภาวการณ์ฐานวิถีชีวิตใหม่(New Nomal)กศน.อำเภอแม่ทะร่วมรับชมLive Facebook เรื่อง การชี้แจ้งเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบกศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่่งชาติกศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกศน.ตำบลน้ำโจ้ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรกศน.ตำบลสันดอนแก้วเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบกศน.อำเภอแม่ทะรับชมLiveสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)กกต.จังหวัดลำปางกศน.อำเภอแม่ทะรับการนิเทศติดตามจากสำนักงานกศน.จังหวัดลำปางกศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565กศน.ตำบลนาครัวร่วมประชุมสภากาแฟกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกศน.ตำบลบ้านกิ่วร่วมประชุมกับ กกต.จังหวัดลำปางกศน.อำเภอแม่ทะร่วมรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐ ปี 2565 ครั้งที่ 2ประชุมเตรียมความพร้อมการทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)กศน.อำเภอแม่ทะร่วมรับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดีการแห่งรัฐ ปี 2565ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหัวเสือกศนอำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่่ตำบลบ้านบอมกศน.อำเภอแม่ทะ จัดอบรม อาสาสมัคร กศน.อำเภอแม่ทะศส.ปชต อำเภอแม่ทะร่วมรับชมการสัมมนา ออนไลน์กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการสอบ N - Netกศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสาคูไส้หมูกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การแปรรูปจากเนื้อหมู จำนวน 10 ชั่วโมงกศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน จำนวน 35 ชั่วโมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กศน.ตำบลดอนไฟและกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอแม่ทะ ได้ร่วมกิจกรรมก 12 สิงหาคม 2565ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมมาตราฐานศูนย์บริการทั่วไป และสิทธิขั้นตอนและการเข้าสู่การประกอบอาชีพคนพิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนักศึกษาผู้พิการกศน.อำเภอแม่ทะกศน.ตำบลหัวเสือ จัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำวุ้นเเฟนซีกศน.อำเภอแม่ทะประชุมสัญจรกศน.อำเภอแม่ทะ ประชุม4 ฝ่ายกศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนากศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟกศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่1/2565กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม และกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 35 ชั่วโมงกศน.ตำบลป่าตันจัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการแปรรูปเห็ด จำนวน 35 ชั่วโมงNew Document

 

New Document