New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 


กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ตำบลหัวเสือกศนอำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่่ตำบลบ้านบอมกศน.อำเภอแม่ทะ จัดอบรม อาสาสมัคร กศน.อำเภอแม่ทะศส.ปชต อำเภอแม่ทะร่วมรับชมการสัมมนา ออนไลน์กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการสอบ N - Netกศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำสาคูไส้หมูกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การแปรรูปจากเนื้อหมู จำนวน 10 ชั่วโมงกศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน จำนวน 35 ชั่วโมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่กศน.ตำบลดอนไฟและกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอแม่ทะ ได้ร่วมกิจกรรมก 12 สิงหาคม 2565ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมอบรมมาตราฐานศูนย์บริการทั่วไป และสิทธิขั้นตอนและการเข้าสู่การประกอบอาชีพคนพิการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยนักศึกษาผู้พิการกศน.อำเภอแม่ทะกศน.ตำบลหัวเสือ จัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำวุ้นเเฟนซีกศน.อำเภอแม่ทะประชุมสัญจรกศน.อำเภอแม่ทะ ประชุม4 ฝ่ายกศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนากศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟกศน.อำเภอแม่ทะจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำภาคเรียนที่1/2565กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม และกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จำนวน 35 ชั่วโมงกศน.ตำบลป่าตันจัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการแปรรูปเห็ด จำนวน 35 ชั่วโมงกศน.อำเภอแม่ทะร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปางและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้วยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารกศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดกิจกรรม กศน.ตำบลเคลื่อนที่กศน.ตำบลแม่ทะ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลป่าตัน จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลนาครัว จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลดอนไฟ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลบ้านบอม จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลหัวเสือ จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์กศน.ตำบลวังเงิน จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำกศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษามเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีกศน.แม่ทะ เข้ารวมโครงการป่าชุมชนอาสา ประชารัฐร่วมใจ คืนเมล็ดไม้ ให้แผ่นดินกศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ​วิชาการแปรรูปเห็ด จำนวน 35 ชั่วโมงกศน.อำเภอแม่ทะ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาจากรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กิจกรรกิจกรรมบัตรคำมหาสมบัติและบิงโกสูงวัยไม่ลืมกศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565การนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 และ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสกศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวทำกิจกรรม การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยNew Document

 

New Document