กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว
จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาชีพระยะสั้น
รูปแบบกลุ่มสนใจ การทำบายศรีสู่ขวัญจากใบตอง ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566
โดยมีนายฐิติศักดิ์ ศักดิ์สุโรปกรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกิ่วท่าเหนือ ม.8
ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:29:56 น.