กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้
นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ การจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน ศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ
การทำไส้อั่วเห็ดหอม ในระหว่างวันที่ 21-22 ก.พ. 2566 จำนวน 6 ชั่วโมง
ณ บ้านใหม่ ม.1 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
โดยนายฐิติศักดิ์ ศักดิ์สุโรปกรณ์ เป็นวิทยากร ผู้ผ่านหลักสูตร จำนวน 6 คน

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:31:58 น.