กศน.ตำบลดอนไฟร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.)

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 6 หน่วยงาน และวิทยากรประชาธิปไตยตำบลทั้ง 13 อำเภอ โดยมี นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:35:13 น.