กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูรักษาการ ในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้
นางสาวณัฏฐณิชา ใจตาครูกศน.ตำบลบ้านบอม จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน จำนวน 5 ชั่วโมง
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบอมพัฒนา ม.6 ต.บ้านอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ดำเนินการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:36:40 น.