กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นการสานกระเป๋า

นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
ในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางธนารา พิบูลวิทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ม.1 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 มีนาคม 2566 เวลา 14:42:44 น.