กศน.ตำบลตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

       นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้

นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตำบลดอนไฟ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ให้กับกลุ่มเป้าหมายบ้านทุ่งกวางทอง ม.3 ต.ดอนไฟ โดยมีนายบุญศรี เป็งเรือน

ประธานคณะกรรมการ ศูนย์ ศส.ปชต.ดอนไฟ เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 28 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:04:45 น.