New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ [22/11/2564,16:25:04]
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [02/06/2565,15:05:16]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเพื่อการค้าขาย [22/06/2565,13:56:41]
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [02/09/2565,14:00:30]
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [25/10/2565,14:40:14]
กศน.อำเภอแม่ทะ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ [06/02/2566,14:10:32]
กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเชิญร่วม การแข่งขันเปตอง กศน.เปตอง คัพ ครั้งที่ 1 [03/04/2566,14:06:43]
กศน.อำเภอแม่ทะเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [03/04/2566,14:07:56]
New Document

 

New Document