ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กศน.อำเภอเถิน เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย และรับสมัครการประเมินเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-30 เมษายน 2565
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ กศน.อำเภอเถิน และ กศน.ตำบลทุกตำบล


วันที่ 02 มิถุนายน 2565 เวลา 15:05:16 น.