กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเชิญร่วม การแข่งขันเปตอง กศน.เปตอง คัพ ครั้งที่ 1
กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเชิญร่วม การแข่งขันเปตอง กศน.เปตอง คัพ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2566 ณ สนามโรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
- ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ชมรมเปตองอำเภอแม่ทะ และกศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566
- ใบสมัครเข้ารวมแข่งขัน
- เอกสารยืนยันการทำงานในพื้นที่อำเภอแม่ทะกรณีเป็นคนนอกพื้นที่อำเภอแม่ทะ
1 รุ่น open ค่าสมัครทีมละ 200 บาท
2 รุ่นประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัย (ค่าประกันทีม 100 บาทต่อทีม คืนเงินค่าประกันหลังแข่งขัน)
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตาม QR Code ได้เลยค่ะ


วันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 14:06:43 น.