บทบาท/ภารกิจ

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออำเภอเมืองลำปาง
ลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทรศัพท์ 054-217117 โทรสาร 054-221837
E-mail.muangor@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5101/