New Document
New Document


   
 


ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.อำเภอแม่ทะ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาจากรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กิจกรรกิจกรรมบัตรคำมหาสมบัติและบิงโกสูงวัยไม่ลืมกศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565การนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 และ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสกศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัวทำกิจกรรม การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยg
New Document

 

New Document