กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 กศน.อำเภอแม่ทะ โดยการนำของ นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ โดยพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร ให้กับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายดีเด่นของแต่ละตำบล ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น นักอ่านยอดเยี่ยม นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร การบรรยายพิเศษการให้ความรู้ด้านกฏหมายในชีวิตประจำวัน วิทยากรให้ความรู้ ด.ต.ภูมิพัฒน์ ศรีทิน จาก  กอ.รมน.เชียงใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์


 
 
วันที่ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44:46 น.