กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กิจกรรกิจกรรมบัตรคำมหาสมบัติและบิงโกสูงวัยไม่ลืม

 นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลป่าตัน พร้อมกับ นางสายไหม กรรเชียง ครู  กศน.ตำบลดอนไฟ นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูกศน.ตำบลสันดอนแก้ว และนางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมและป้องกัน การลืมหนังสือในกิจกรรมบัตรคำมหาสมบัติ เป็นการเขียนคำอ่านถูกอ่านผิด กิจกรรมบิงโกสูงวัยไม่ลืม เป็นการทบทวนความจำเกี่ยวกับพยัญชนะไทย ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 09 มิถุนายน 2565 เวลา 15:44:26 น.