กศน.อำเภอแม่ทะ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาจากรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.

กศน.อำเภอแม่ทะ นำโดย นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย ครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. จาก นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. พร้อมด้วย นางเกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางและนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ กศน.อำเภอแม่ทะ ในการนี้ รองเลขาธิการ สำนักงาน กศน. ได้พบปะ ผู้บริหาร บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ให้แนวทางการดำเนินงาน ชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์ 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10:53:15 น.