Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
 
   
ID
PWD
 
 
 
 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ  
WShKZEhSpyRIfOttc  
  
RbXBxLFEHwmaRWbbM  
  
XYqFnPvFdWM  
  
PoVbwHpKbqrJJw  
  
YJjllfpwJLeS  
  
bwPoIdtRbzh  
  
  
ร้านถ่ายเอกสารใหม่  
ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.จังหวัดลำปาง ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.จังหวัดลำปาง  
ทดสอบเว็บบอร์ด กศน.อำเภอแม่ทะ ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.อำเภอแม่ทะ  
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรม ปั่นจักยาย"Bike อุ่นไอรัก"  
อ่านรายละเอียด..
จัดอบรมโครงการชีววิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแแม่ทะร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ  
อ่านรายละเอียด..
เข้าร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน   
อ่านรายละเอียด..
ข้าร่วมพิธีตั้งธัมม์หลวง(เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว   
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
อ่านรายละเอียด..
 
 

 

ชุมชนรักการอ่าน
ชุมชนรักการอ่าน
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org