Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
   
ID
PWD
 
 
 
 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ
ร้านถ่ายเอกสารใหม่  
ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.จังหวัดลำปาง ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.จังหวัดลำปาง  
ทดสอบเว็บบอร์ด กศน.อำเภอแม่ทะ ทดสอบเว็บยอร์ด กศน.อำเภอแม่ทะ  
กศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทำแหนม และหมูแดดเดียว  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะประชุมจัดชื้อจัดจ้างสื่อหนังสือเรียนกศน.อำเภอแม่ทะ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมต้อนรับ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
ครูกศน.อำเภอแม่ทะร่วมแข่งขันกรีฑา ประเภทครูหญิง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ นำนักศึกษาร่วมกีฬากศน.เกมส์ภาคเหนือ 2563  
อ่านรายละเอียด..
ครูกศน.อำเภอแม่ทะร่วมแข่งขันกีฬาตระกร้อประเภทครูหญิง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมเปิดจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากศน.หล่ายดอยเกมส์   
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

ชุมชนรักการอ่าน
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org