ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.ตำบลแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องงานพัฒนาสังคมชุมชนอบรมให้ความรู้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
mnbUwnLSmXjxIDD  
กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เครือข่ายระดับตำบล (วิทยากรประชาธิปไตยตำบล) รุ่นที่ 1   
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตัน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2565  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ สรงน้ำพระในสถานศึกษา  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2565  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมลงนามถวายพระพร 2 เมษายน 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
อ่านรายละเอียด..
จัดกิจกรรม 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน จิตอาสาให้ด้วยใจ   
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลนาครัวจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมเรื่องการปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลบ้านกิ่ว เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. 2561-2565)  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org