ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระไม้แก่นจัน สินแร่สำคัญ ถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาว งานแกะสลัก .... ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-1551
   
ID
PWD
 
 
 
 
กศน.ตำบลแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการการศึกษาต่อเนื่องงานพัฒนาสังคมชุมชนอบรมให้ความรู้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาบังคับและเลือกบังคับหลักสูตร กศน.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ กศน.อำเภอแม่ทะ เรื่อง กำหนดสถานที่และตารางสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลน้ำโจจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลวังเงิน เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมมรดกภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน อาภรณ์พื้นเมือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของ ศส.ปชต.และเครือข่ายพันธมิตร ช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
อ่านรายละเอียด..
นักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจากเลขาธิการ กศน.ผ่านทาง Facebook live ; ETV channel  
อ่านรายละเอียด..
กศน.แม่ทะ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
อ่านรายละเอียด..
 
   
 

 

 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org