New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
กศน.อำเภอแม่ทะ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ [6 กุมภาพันธ์ 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [25 ตุลาคม 2565]
 
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [2 กันยายน 2565]
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเพื่อการค้าขาย [22 มิถุนายน 2565]
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [2 มิถุนายน 2565]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


กศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นการสานกระเป๋ากศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกศน.ตำบลดอนไฟร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรประชาธิปไตย (วปต.)กศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [2 กันยายน 2565]
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 [16 ธันวาคม 2564]
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง [11 สิงหาคม 2564]

แสดงทั้งหมด >>  
New Document

 

New Document