New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
กศน.อำเภอแม่ทะเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [3 เมษายน 2566]
 
กศน.อำเภอแม่ทะ ขอเชิญร่วม การแข่งขันเปตอง กศน.เปตอง คัพ ครั้งที่ 1 [3 เมษายน 2566]
 
กศน.อำเภอแม่ทะ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ [6 กุมภาพันธ์ 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [25 ตุลาคม 2565]
 
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [2 กันยายน 2565]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


กศน.ตำบลตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.อำเภอแม่ทะปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟู สภาพทางสังคมกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลวังเงินจัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำข้าวแคบ


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [2 กันยายน 2565]
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 [16 ธันวาคม 2564]
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง [11 สิงหาคม 2564]

แสดงทั้งหมด >>  
New Document

 

New Document