New Document
headweb2
New Document

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเริ่มนับตั้งแต่ : 01 เม.ย. 2564

   
 
ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [25 ตุลาคม 2565]
 
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [2 กันยายน 2565]
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเพื่อการค้าขาย [22 มิถุนายน 2565]
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [2 มิถุนายน 2565]
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ [22 พฤศจิกายน 2564]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


กศน.ตำบลวังเงิน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกศน.ตำบลดอนไฟ จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศน.อำเภอแม่ทะลงนามถวายพระพร


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประกันตนเองของสถานศึกษา 2564 [2 กันยายน 2565]
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 [16 ธันวาคม 2564]
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง [11 สิงหาคม 2564]

แสดงทั้งหมด >>  
New Document

 

New Document