New Document
New Document


   
 
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ [17 มิถุนายน 2565]
 

แสดงทั้งหมด >>  
 


กศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำอย่างยั่งยืน : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ​วิชาการแปรรูปเห็ด จำนวน 35 ชั่วโมงทดสอบระบบภาพกิจกรรมกศน.อำเภอแม่ทะ รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาจากรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.กศน.ตำบลป่าตัน ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว กิจกรรกิจกรรมบัตรคำมหาสมบัติและบิงโกสูงวัยไม่ลืมกศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565การนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565 และ การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส


แสดงทั้งหมด >>  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 [17 มิถุนายน 2565]

แสดงทั้งหมด >>  


New Document

 

New Document