close
ลำดับ เนื้อหา วันที่ ( )
1 กศน.ตำบลบ้านบอมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 
17/04/2562
2 กศน.อำเภอแม่ทะได้จัดกิจกรรมเปิดป้ายศูนย์OOCC  
17/04/2562
3 กศน.อำเภอแม่ทะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครูกศน.ตำบลและครูอาสาสมัคร 
17/04/2562
4 กศน.ตำบลน้ำโจ้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือของผู้สูงอายุ 
17/04/2562
5 กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรม วันรักการอ่าน
17/04/2562
6 กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรม
1/04/2562
7 ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้าของกศน.ตำบลแม่ทะและกศน.ตำบลน้ำโจ้
26/03/2562
8 กศน.ตำบลน้ำโจ้และกศน.ตำบลแม่ทะ ครงการอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการโปรโมทสินค้า
26/03/2562
9 กศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุการทำตุงพญายอ
26/03/2562
10 กศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรม การประดิษฐ์ของชำร่วยจากเศษผ้
26/03/2562
11 กศน.ตำบลดอนไฟจัดกิจกรรมให้ความรู้องค์ความรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญานำมาต่อยอดในชุมชน
26/03/2562
12 กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการประเมินระดับความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
26/03/2562
13 กศน.ตำบลบ้านบอมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
26/03/2562
14 กศน.ตำบลวังเงินเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
26/03/2562
15 กศน.ตำบลนาครัวเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งส.ส.
26/03/2562
16 กศน.อำเภอแม่ทะได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งส.ส.
26/03/2562
17 กศน.ตำลบ้านกิ่วเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปเลือกตั้งส.ส.
26/03/2562
18 กศน.อำเภอแม่ทะตรวจเช็คข้อสอบก่อนส่งตรวจข้อสอบ
26/03/2562
19 ศึกษานิเทศกศน.จังหวัดลำปางนิเทศติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของกศน.อำเภอแม่ทะ
26/03/2562
20 กศน.อำเภอแม่ทะดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
26/03/2562
กำลังแสดงหน้าที่ 1/36 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
= เรื่องที่แสดงความเห็นแล้ว
= เรื่องที่ ยังไม่ได้แสดงความเห็นแล้ว