คำขวัญตำบลสันดอนแก้ว ...น้ำตกห้วยอ้อเย็นฉำ่ ถ้ำแจ้งแพรวพราว ดินข้าวมีไซร้ ลิกไนต์เหลือแสน ถนนวงแหวนไม่มีสอง เมืองทองในอนาคต...
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ดำเนินการใน วันศุกร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลสันดอนแก้ว
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคนพิการ จำนวน 10 คน ได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันดอนแก้ว เทศบาลตำบลสิริราช บริษัท SCG จำกัด
 
โครงการอบรมการพัฒนาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาห้วยฮ่องใคร้ตามแนวพระราชดำริ..ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น..20. คน...ความรู้ที่ได้รับจะนำไปปรับใช้เพื่อดำเนินการตามแนวทางระราชดำริต่อไป..12. มิ.ย 60   
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่ทะ 
รดน้ำดำหัว ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง 
คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.แม่ทะ ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.กศน.แม่ทะ 
กศน.แม่ทะร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอำเภอแม่ทะ  

 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/54 
กศน.แม่ทะจัดกิจกรรมอบรมค่ายลูกเสือ 
กศน.แม่ทะจะจัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมะ
มาดูกันหน่อยนะคะ
 
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลสันดอนแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551