ID
PWD
 
 


 
  บริการรถอ่านฉัน
  วันที่  23/11/2561
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะให้บริการรถอ่านฉัน บริเวณหน้าสำนักงานกศน.อำเภอแม่ทะ โดยมีนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอกศน.อำเภอแม่ทะ ให้การต้อนรับและบริการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org