ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่  23/11/2561
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะโครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำนักศึกษาอบรมและเรียนรู้ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ ณ บ้านแมลงลำปาง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org