ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
  วันที่  23/11/2561
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ โดยกศน.ตำบลหัวเสือ ได้จัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่ ณ บ้านหนองมุงพัฒนา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ โดยมีกิจกรรมอาชีพระยะสั้นการทำมะกรูดใบเตย และบริการรถอ่านฉัน ให้กับประชาชนในพื้นที่ใด้ใช้บริการกัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org