ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะร่วมทอดกฐิน
  วันที่  23/11/2561
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันทำบุญทอดกฐินเพื่อสร้างวิหารวัดแม่ทะหลวง ณ วัดแม่ทะหลวง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org