ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะร่วมอบรมลูกเสือR.B.T.C
  วันที่  30/08/2562
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ส่งคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ(R.B.T.C)
ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 02/2562
ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่01/2562
ณ ค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org