ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก
  วันที่  30/08/2562
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกและได้ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณ กศน.อำเภอแม่ทะ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org