ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะมอบสื่อนักศึกษาผู้พิการ
  วันที่  4/01/2562
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมกับนางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว นายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะ นางสาวศิรินาถ ทิพยมณฑล ครูอาสาสมัครฯ ร่วมมอบสื่อสำหรับนักศึกษาผู้พิการ และนิิเทศติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้พิการตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ วันที่ 21 ธันวาคม 2561


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org