ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมการประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น
  วันที่  4/01/2562
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะร่วมกิจกรรมการประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ณ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 25 ธันวาคม 2561


ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org