ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะปฏิบัติตรวจด่านนาฟาน ตำบลดอนไฟ
  วันที่  4/01/2562
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้รับมอบหมายให้ตรวจด่านนาฟาน ตำบลดอนไฟ วันที่31ธันวาคม2561 ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯเหตุการณ์ปกติ

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org