ID
PWD
 
 


 
  ครูกศน.อำเภอแม่ทะร่วมแข่งขันกีฬาตระกร้อประเภทครูหญิง
  วันที่  10/01/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว และนางสาวสิรินาถ ทิพยมลฑล ครูอาสาสมัครได้เป็นตัวแทนลงแข่งขันกีฬา ตระกร้อ ประเภทครูหญิง ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org