ID
PWD
 
 


 
  ครูกศน.อำเภอแม่ทะร่วมแข่งขันกรีฑา ประเภทครูหญิง
  วันที่  10/01/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว ได้เป็นตัวแทนแข่งขันกรีฑา ประเภทครูหญิง 100 เมตร ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org