ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะร่วมต้อนรับ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  10/01/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ร่วมต้อนรับ นายบุญทรง จิโนเป็ง ผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org