ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะประชุมจัดชื้อจัดจ้างสื่อหนังสือเรียนกศน.อำเภอแม่ทะ
  วันที่  10/01/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการสถานศึกษา และนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมประชุมจัดชื้อจัดจ้างสื่อหนังสือเรียนกศน.อำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 10 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org