ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทำแหนม และหมูแดดเดียว
  วันที่  10/01/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การทำแหนม และหมูแดดเดียว ณ บ้านสันป่าเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 10 มกราคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org