ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ครั้งที่ 2/2562
  วันที่  11/02/2563
 
รายละเอียด
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
กศน.อำเภอแม่ทะ นำโดย นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET ) ครั้งที่ 2/2562 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย .โดยในภาคเช้า มีการประชุมชี้แจง และในช่วงบ่ายได้รับการนิเทศและให้กำลังใจ จากนายสมชาย เด็ดขาด รองผอ.สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง ณสนามสอบ โรงเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org