ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
  วันที่  11/02/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลป่าตัน ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ะท จังหวัดลำปาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org