ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีเปิดอาคารสามขาศึกษาพัฒน์
ที่โรงเรียนบ้านสามขา
  วันที่  11/02/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครูกศน.ตำบลหัวเสือ และนางสาวสิรินาถ ทิพยมณฑล ครูอาสาสมัคร ร่วมพิธีเปิดอาคารสามขาศึกษาพัฒน์
ที่โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org