ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลสันดอนแก้วจัดกิจกรรมกศน.เคลื่อนที่
  วันที่  11/02/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะได้มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ แสนหล้า ครูศรช.ตำบลสันดอนแก้ว จัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านสันปาเปา ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ะท จังหวัดลำปาง โดยมีนายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย และนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัครร่วมกิจกรรมและนิเทศติดตาม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถอ่านฉัน และสอนทำดอกกุหลาบอย่างง่าย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org