ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง
  วันที่  11/02/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางยศัสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ณ ลานกีฬา ลานออกกำลังกาย บ้านหนอง ม.4และม.9 วิทยากรโดยนายสุวรรณ จะวะนะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org