ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  วันที่  23/07/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ะท ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วยและครูกศน.ตำบลอำเภอแม่ทะ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org