ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลป่าตันจัดกิจกรรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการกินอย่างถูกหลักโภชนาการตามช่วงอายุ
  วันที่  23/07/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครูกศน.ตำบลป่าตัน จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการกินอย่างถูกหลักโภชนาการตามช่วงอายุ ณ กศน.ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับการนิเทศติดตามจากนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org