ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลนาครัวจัดกิจกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีพการแปรูปเนื้อหมู
  วันที่  23/07/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครูกศน.ตำบลนาครัว จกรรมโครงการ1อำเภอ1อาชีพการแปรูปเนื้อหมู ระหว่างวันที่20-29ก รกฎาคม 2563 ณ.กลุ่มลูกชิ้นบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org