ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลบ้านกิ่ว จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการบริหารจัดการขยะ
  วันที่  23/07/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตำบลบ้านกิ่วจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการขยะ วันที่16 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาต๋ม หมู่ 3 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับการนิเทศติดตามจากนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสาสมัคร

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org