ID
PWD
 
 


 
  กศน.ตำบลหัวเสือจัดกิจกรรมกศน.ตำบลเคลื่อนที่
  วันที่  15/11/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ นายณรงค์ จักรจันทร์ พนักงานบริการ นางสาวนิลุบล อินต๊ะรัตน์ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ นางยัศสกร วงค์บุญมา ครูกศน.ตำบลน้ำโจ้ นายสิทธิพร ละออง ครูกศน.ตำบลแม่ทะ นายรณชัย สมศรี ครูผู้สอนคนพิการ และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ให้บริการส่งเสริมการอ่านและหมุนเวียนสื่อหนังสือ กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ การทำดอกไม้หอมมะกรูดใบเตย ให้กับผู้รับบริการ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 ณ วัดบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org