ID
PWD
 
 


 
  ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563
  วันที่  15/11/2563
 
รายละเอียด
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ​ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร นางสาวสาธิตา วงศ์ขัติย์คณะครู​ และ​บุคลากร​ก​ศน.อำเภอ​แม่ทะ ให้การต้อนรับคณะติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563 นำโดย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ลำปาง​ นายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำปาง​ และนางปาริชาติ​ ป้อมไธสง​ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย​จังหวัด​ลำปาง​ ได้นำเสนอการดำเนินการจัดการศึกษา ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในด้านการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นการศึกษาแบบออนไลน์และการศึกษาแบบผสมผสาน​ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ​ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูในเรื่องของการทำบทเรียนออนไลน์ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับ กศน. ให้มีคุณภาพมากขึ้น ​ ณ​ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org