ID
PWD
 
 


 
  เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
  วันที่  15/11/2563
 
รายละเอียด
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครูผู้ช่วย เข้าร่วม โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org