ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน Lampang Onie

  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ เข้ารับการอบรมตามโครงการเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน Lampang Onie โดยมี นางสาวสาธิตา วงค์ขัติย์ ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org