ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โดยมีนายชำนาญ จูงตระกูลรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว และ นายพหรมมินทร์ วงค์เรียน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว ในวันที่ 10 และ 14 กันยายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org