ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมพิธีเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว.จังหวัดลำปาง

  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
แม่ทะ เข้าร่วมพิธีเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
วันที่ 13 กันยายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org