ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอแม่ทะ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะ
  วันที่  7/10/2564
 
รายละเอียด
    นายจารุวัฒน์ พุทธเนตร ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษากศน.อำเภอแม่ทะในรายวิชาพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564

ภาพ/ข่าว บงกช เกิดในวงศ์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 Tel.054- 331551 Fax.054-331551 Website http://ww.nfemaetha.org